Зацікавлені в надійній та довгостроковій співпраці з великим виробником?

DSC_1637_opt

Стрімкий розвиток

Засновники Товариства поставили за мету максимально швидко створити з окремих ферм виробничу систему, яка працювала б у єдиному технологічному ритмі, що дало змогу не тільки виробляти продукцію тваринництва, але і конвертувати у м’ясну сировину продукцію, вирощену на власних полях та частину органічних відходів цукроваріння, що беззаперечно дало економічний ефект.

Історія розвитку
DSC_1489_opt

Професійний підхід

Оптимально налогоджена структура управління та потужний менеджмент забеспечують професійне управління активами та гарантують стабільне зростання.

Менеджмент компанії
DSC_1045_opt

Потужні інвестиції

Компанія стабільно залучає інвестиції, що дозволють розширювати сфери діяльності та реалізовувати заплановані проекти. Щороку також розширюється перелік видів діяльності:

 • Свинарство
 • М’ясопереробка
 • Конярство
 • Бджільництво
Пропозиції інвесторам

Наша діяльність

Досягнення команії

КОРПОРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Наша найбільша цінність та головний актив компанії – наші працівники.Тому ми постійно працюємо над розвитком професійних та особистісних якостей наших співробітників.

СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ

Компанія бере активну участь у розвитку інфраструктури кожного населеного пункту, де орендуються та обробляються землі.

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Велике значення в нашому господарстві приділяється біобезпеці. Усі відходи виробництва переробляються і утилізуються згідно вимог чинного законодавства.

ПРАГНЕННЯ ЛІДЕРСТВА

Товариство – лідер по виробленню цукру в Хмельницькій області та входить в п’ятірку найбільших цукровиробників України.

Прагнення до лідерства у вирощуванні та переробці у західному регіоні України

Тисяч гектарів землі

виробничих потужностей

Років стабільного розвитку

Заинтересованы в надежной и долгосрочной сотрудничества с крупным производителем?

Стремительное развитие

Учредители Общества поставили цель максимально быстро создать из отдельных ферм производственную систему, которая работала бы в едином технологическом ритме, что позволило не только производить продукцию животноводства, но и конвертировать в мясное сырье продукцию, выращенную на собственных полях и часть органических отходов сахароварения , беспрекословно дало экономический эффект.

Історія розвитку

Профессиональный подход

Оптимально налаженная структура управления и мощный менеджмент обеспечивают профессиональное управление активами и гарантируют стабильный рост.

Менеджмент компанії

Мощные инвестиции

Компания стабильно привлекает инвестиции, позволяющие расширять сферы деятельности и реализовывать запланированные проекты. Ежегодно также расширяется перечень видов деятельности:

 • Свиноводство
 • Мясопереработка
 • Коневодство
 • Пчеловодство
Пропозиції інвесторам

Наша деятельность

Достижения комании

Корпоративная Ответственность

Наша самая большая ценность и главный актив компании – наши работники. Поэтому мы постоянно работаем над развитием профессиональных и личностных качеств наших сотрудников.

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

Компания активно участвует в развитии инфраструктуры каждого населенного пункта, где арендуются и обрабатываются земли.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Большое значение в нашем хозяйстве уделяется био-безопасности. Все отходы производства перерабатываются и утилизируются в соответствии с требованиями действующего законодательства.

СТРЕМЛЕНИЕ ЛИДЕРСТВА

Общество – лидер по выработке сахара в Хмельницкой области и входит в пятерку крупнейших сахаропроизводителей Украины.

Стремление к лидерству в выращивании и переработке в западном регионе Украины

Тысяч гектаров земли

производственных мощностей

Лет стабильного развития

Зацікавлені у надійній та довготривалій співпраці з потужним виробником?

Стрімкий розвиток

Засновники Товариства поставили за мету максимально швидко створити з окремих ферм виробничу систему, яка працювала б у єдиному технологічному ритмі, що дало змогу не тільки виробляти продукцію тваринництва, але і конвертувати у м’ясну сировину продукцію, вирощену на власних полях та частину органічних відходів цукроваріння, що беззаперечно дало економічний ефект.

Історія розвитку

Професійний підхід

Оптимально налогоджена структура управління та потужний менеджмент забеспечують професійне управління активами та гарантують стабільне зростання.

Менеджмент компанії

Потужні інвестиції

Компанія стабільно залучає інвестиції, що дозволють розширювати сфери діяльності та реалізовувати заплановані проекти. Щороку також розширюється перелік видів діяльності:

 • Свинарство
 • М’ясопереробка
 • Конярство
 • Бджільництво
Пропозиції інвесторам

Наша діяльність

Досягнення команії

КОРПОРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Наша найбільша цінність та головний актив компанії – наші працівники.Тому ми постійно працюємо над розвитком професійних та особистісних якостей наших співробітників.

СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ

Компанія бере активну участь у розвитку інфраструктури кожного населеного пункту, де орендуються та обробляються землі.

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Велике значення в нашому господарстві приділяється біобезпеці. Усі відходи виробництва переробляються і утилізуються згідно вимог чинного законодавства.

ПРАГНЕННЯ ЛІДЕРСТВА

Товариство – лідер по виробленню цукру в Хмельницькій області та входить в п’ятірку найбільших цукровиробників України.

Прагнення до лідерства у вирощуванні та переробці у західному регіоні України

Тисяч гектарів землі

виробничих потужностей

Років стабільного розвитку