Наші новини

Відкриття хлібозаводу у Білогір'ї
Дізнатися більше

Два роки забуття та без­діяльності і лише місяць, мовби фенікс із попелу, постало і запрацювало виробництво. 27 серпня в Білогір’ї відбулося свято, адже занедбаний хлібозавод отримав друге життя завдяки відповідальному інвестору.

Не так давно компанія «Украї­на 2001» під керівництвом Вадима Лейві ви­купила підприємство, на яке вже давно всі махнули рукою і забули. Місяць пішов на відновлювальні роботи і диво таки сталося — хлібокомбінат знову готовий пекти, радувати людей прекрасною про­дукцією.

На урочисте відкриття від­новленого хлібозаводу зі­бралися перші особи району, трудовий колектив і небай­дужі мешканці Білогір’я. У привітальному слові з наго­ди відкриття підприємства голова Білогірської районної державної адміністрації Алла Кузьменко побажала новим господарям хлібоза­воду успіхів, швидкого роз­витку і плідної праці: «Сьо­годні на Білогірщині справж­нє свято, адже останнім часом таких подій не дуже багато. Відновлення роботи хлібозаводу — це не лише створення нових робочих місць, це збільшення доходів до місцевого бюджету. Як керівник району я сподіва­юся на соціальне партнер­ство і при цьому хочу запев­нити, що влада тільки спри­ятиме становленню хлібопекарні. Адже діяльність такого підприємства — це запорука соціально-економічного розвитку району. Вадим Леонідович Лейві створив прекрасний колек­тив, спілкуючись з яким, я хочу запевнити вас, що наш білогірський хліб буде конкурентоспроможним на ринку. У важкі часи, які переживає наща країна, розвиток ви­робництва і бізнесу — над­звичайно важливий показник розвитку і стабільного про­гресу. Тільки обопільна співпраця влади на місцях та інвесторів може забезпе­чити динаміку росту соціаль­них та економічних показни­ків в районах і області в ці­лому».